Thêm soup trưa mỗi ngày

150,000₫

Mô tả

Thêm 1 phần soup trưa/ T2- T6