Gói Lành Mạnh Nguyên Ngày

880,000₫

Mô tả

- Gồm:

+ 3 bữa ăn chính trong ngày

+ 1 phần ăn nhẹ (snack)